ÉRTESÍTÉS AZ ECORG BIZTOSÍTÁSI ALKUSZ KFT. ÜGYFELEI RÉSZÉRE ALKUSZI ÁLLOMÁNY-ÁTRUHÁZÁSRÓL

Az EURORISK Kft. (székhely: 1133 Budapest, Árbóc u. 6., cégjegyzékszám: 01-09-266695, felügyeleti törzsszám: 10870055, felügyelő hatóság: Magyar Nemzeti Bank, képviseli: Papp Lajos ügyvezető önállóan) és az ECORG Biztosítási Alkusz Kft. ezúton tájékoztatja az ECORG Biztosítási Alkusz Kft. ügyfeleit arról, hogy a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 406/A. § szabályainak megfelelően, 2023. december 1. napjának hatályával az Eurorisk Kft. átvette az ECORG Biztosítási Alkusz Kft. alkuszi megbízási szerződéseinek állományát.

Az átruházás eredményeképpen, a kizárólag az átadás-átvétel napján élő biztosításokat, 2023. december 1. napjától kezdődően az EURORISK Kft. kezeli tovább. Az átruházást érintő szerződések továbbra is változatlan biztosítónál, változatlan feltételekkel és kondíciók mellett érvényesek, és a kezelésükhöz kapcsolódó közvetlen feladatok ellátása szempontjából semmilyen változás nem történik a biztosítási ügyek intézése során.

Amennyiben az ECORG Biztosítási Alkusz Kft. bármely Ügyfele (Megbízója) mégsem kívánna az EURORISK Kft. Ügyfele (Megbízója) maradni, vagyis az érintett Ügyfél(ek)nek bármely okból mégsem felel meg az átruházás, abban az esetben az EURORISK Kft. által levélben küldött értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül, 30 napos felmondási határidővel jogosult felmondani a megbízást. A felmondást írásba kell foglalni, és az EURORISK Kft. fent megjelölt székhelyére kell elküldeni (vagy a székhelyen található ügyfélszolgálaton hétfőtől-péntekig 8-17 óra között átadni, illetve faxon a +36 1 225 4090 számra elküldeni).

 

Ügyfeleink eddigi és jövőbeni bizalmát is megköszönve,

tisztelettel,

Száraz Edit, ECORG Kft. és Papp Lajos, EURORISK Kft.Call Center: 06 1 585 8888 E-mail: info@eurorisk.hu
Minden jog fenntartva © 2013 Eurorisk
Utolsó frissítés: 2024.02.19
PoweredBy: SK Trend Kft